Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#
Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng hết hạn
7 triệu - 10 triệu 28/08/2019 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 03/05/2019 Hồ Chí Minh
MAP
Địa chỉ Công ty: Head office: 4th Floor, 81-85 Ham Nghi, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, HCMC / Ha Noi R.O: 19th floor, VCCI Tower, 9 Dao Duy Anh St, Dong Da Ward, Ha Noi