orion food vina ltd., co - my phuoc factory

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Orion Food Vina Ltd., Co - My Phuoc Factory
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: My Phuoc 2, Ben Cat, Binh Duong