1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Oriental Media & Event Services Ltd
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 19/24 Đoàn Thị Điểm, Phường 1, Phú Nhuận HCMC, Vietnam