Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!Bấm xem ngay
3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

20 triệu - 30 triệu An Giang
Ứng tuyển ngay
10 triệu - 15 triệu An Giang
Ứng tuyển ngay
Trên 30 triệu An Giang
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Binh Hoa Industrial Zone, Chau Thanh District, An Giang Province