Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#
Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

openasia group

Số nhân viên: 1000 - 3000 nhân viên
Website: Đang cập nhật
6Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng hết hạn
Thỏa thuận 19/10/2019 Hà Nội
Trên 30 triệu 08/05/2019 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 07/02/2019 Đà Nẵng
Thỏa thuận 07/02/2019 Hà Nội
Thỏa thuận 22/02/2019 Hà Nội
Thỏa thuận 13/01/2019 Hà Nội
MAP
Địa chỉ Công ty: 43 Nguyen Thuong Hien, HBT, Hanoi