Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: Room 8.3, 8th Floor, E.town 2 Building, 364 Cong Hoa St., Ward 13, Tan Binh Dist.