Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Omori Kaisoten Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Room 3B, Floor 3, NICE Building, 467 Dien Bien Phu, Street, Ward 25, Binh Thanh District, HCMC