Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Ntt Data Vietnam Co., Ltd - Branch At Ho Chi Minh City
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 8th Floor, Saigon Trade Center Building, 37 Ton Duc Thang, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC.