1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Noritake Kougado Vietnam Ltd. Co.
10 triệu - 15 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 41 Than Canh Phuc , Quận Hải Châu , Đà Nẵng , Việt Nam