Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Nissin Foods Vietnam
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 5th floor, Itaxa house Building, 122-126 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City