Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Nishin Metal Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: R.801, 8th Flr., Duc dai Office Tower, No.302 Nguyen Trai Street, Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi