Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Nippon Steel & Sumikin Metal Products Vietnam
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Nippon Steel Metal Products Vietnam
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Km7, Quốc Lộ 18, Xã Phương Liễu , Huyện Quế Võ , Bắc Ninh , Việt Nam