Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

nikkiso vietnam, inc

Số nhân viên: 1000 - 3000 nhân viên
Website: https://www.nikkiso.com/
15Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng hết hạn
Thỏa thuận 16/10/2019 Hà Nội
Thỏa thuận 27/06/2019 Hà Nội
Thỏa thuận 01/01/1970 Hưng Yên
Thỏa thuận 10/04/2019 Hà Nội
Thỏa thuận 26/08/2019 Hà Nội
Thỏa thuận 08/02/2019 Hà Nội
MAP
Địa chỉ Công ty: Lot C6 & C7 THANG LONG IP2, LIEU XA, YEN MY, HUNG YEN