Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Nidec Copal Precision Viet Nam
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Nidec Copal Precision Viet Nam
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Nidec Copal Precision Viet Nam
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Nidec Copal Precision Viet Nam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Nidec Copal Precision Viet Nam
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô I - 1d - 1, Đường N1, Khu công nghệ cao , Quận 9 , Hồ Chí Minh , Việt Nam