Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Nhà Máy Sản Xuất May Mặc Kna - Chi Nhánh Công Ty TNHH Kna Apparel Sourcing (Vietnam)
20 triệu - 30 triệu Đồng Nai
Ứng tuyển ngay
Nhà Máy Sản Xuất May Mặc Kna - Chi Nhánh Công Ty TNHH Kna Apparel Sourcing (Vietnam)
15 triệu - 20 triệu Đồng Nai
Ứng tuyển ngay
Nhà Máy Sản Xuất May Mặc Kna - Chi Nhánh Công Ty TNHH Kna Apparel Sourcing (Vietnam)
20 triệu - 30 triệu Đồng Nai
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Cụm CN Thạnh Phú - Thiện Tân, Xã Thạnh Phú , Huyện Vĩnh Cửu , Đồng Nai , Việt Nam