1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Nhà Hàng Thác Bạc Thế Giới Hải Sản Và Cá
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 19 - Tố Hữu - Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội