Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Nhà Hàng Phố 79 ( Cn Công Ty TNHH Tm Dv Ngân Viên )
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Nhà Hàng Phố 79 ( Cn Công Ty TNHH Tm Dv Ngân Viên )
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Nhà Hàng Phố 79 ( Cn Công Ty TNHH Tm Dv Ngân Viên )
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Nhà Hàng Phố 79 ( Cn Công Ty TNHH Tm Dv Ngân Viên )
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Nhà Hàng Phố 79 ( Cn Công Ty TNHH Tm Dv Ngân Viên )
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 79 - 81 - 83 Sương Nguyệt Ánh, P. Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh