Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Nhà Hàng Nhật Bản Kiroku - Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Và Thương Mại Thịnh Long
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Nhà Hàng Nhật Bản Kiroku - Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Và Thương Mại Thịnh Long
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Nhà Hàng Nhật Bản Kiroku - Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Và Thương Mại Thịnh Long
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Nhà Hàng Nhật Bản Kiroku - Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Và Thương Mại Thịnh Long
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Nhà Hàng Nhật Bản Kiroku - Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Và Thương Mại Thịnh Long
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Nhà Hàng Nhật Bản Kiroku - Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Và Thương Mại Thịnh Long
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Nhà Hàng Nhật Bản Kiroku - Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Và Thương Mại Thịnh Long
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Nhà số 1, ngõ 34-36 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh,Ba Đình,Hà Nội.