nhà hàng karaoke thông tài

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Nhà Hàng Karaoke Thông Tài
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Nhà Hàng Karaoke Thông Tài
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Nhà Hàng Karaoke Thông Tài
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 245 Phúc Tân - Hoàn Kiếm