nhà hàng cửu ngư lầu

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Nhà Hàng Cửu Ngư Lầu
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Nhà Hàng Cửu Ngư Lầu
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 413 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội