Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Ngân Hàng Liên Doanh Việt-Nga – Chi Nhánh Tp. Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Ngân Hàng Liên Doanh Việt-Nga – Chi Nhánh Tp. Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 472 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, Tp. HCM