Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Ngân Hàng Liên Doanh Việt Nga - Chi Nhánh Khánh Hòa
5 triệu - 7 triệu Khánh Hòa
Ứng tuyển ngay
Ngân Hàng Liên Doanh Việt Nga - Chi Nhánh Khánh Hòa
7 triệu - 10 triệu Khánh Hòa
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Phòng Kế toán tổng hợp - Chi nhánh Khánh Hòa Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - 159 Thống Nhất, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.