Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Ngân Hàng Công Thương Trung Quốc - Chi Nhánh Hà Nội
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Ngân Hàng Công Thương Trung Quốc - Chi Nhánh Hà Nội
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Ngân Hàng Công Thương Trung Quốc - Chi Nhánh Hà Nội
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 3rd Floor, 360 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam