nexle corporation

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Nexle Corporation
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Nexle Corporation
20 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Nexle Corporation
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 39-41 Quang Trung