new trans ocean

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

New Trans Ocean
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 188 Đề Thám, p. Cầu Ông Lãnh