4Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
5 triệu - 7 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Cụm công nghiệp thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.