1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Navigos Searchs Client - A Global Company In Plastic Packaging
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Etown Central Building, 11 Doan Van Bo, Dist.4, HCM