Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#
Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

n kid group

Số nhân viên: Dưới 20 nhân viên
Website: Chưa cập nhật
7Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng hết hạn
Thỏa thuận 14/06/2019 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 21/04/2019 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 06/04/2019 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 13/02/2019 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 10/02/2019 Hồ Chí Minh
10 triệu - 15 triệu 27/01/2019 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 28/12/2018 Hồ Chí Minh
MAP
Địa chỉ Công ty: 7th floor, Samco Building, 326 Vo Van Kiet, Co Giang Ward, Dist. 1, HCMC