Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Multico Equipment Vietnam Co., Ltd.
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 5th floor, Spring Heirs building, lot B13/D21 + lot B15/D21 Cau Giay new urban area, Dich Vong Hau ward, Cau Giay district, Hanoi city, Vietnam.