Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#
Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

Một công ty test

Số nhân viên: Trên 3000 nhân viên
Website: Chưa cập nhật
6Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng hết hạn
1 triệu - 3 triệu 07/05/2020 Đồng Nai
1 triệu - 3 triệu 07/05/2020 Bình Dương
1 triệu - 3 triệu 05/12/2019 Hồ Chí Minh
1 triệu - 3 triệu 05/12/2019 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An
Thỏa thuận 18/12/2019 Hồ Chí Minh
3 triệu - 5 triệu 31/12/2019 Hồ Chí Minh
MAP
Địa chỉ Công ty: 123 định công