millennium group

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Millennium Group
Trên 30 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong, Vietnam