Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Thỏa thuận Hưng Yên
Ứng tuyển ngay
Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Thỏa thuận Hưng Yên
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Plot K-3&4, Thang Long Industrial Park II, Di Su Commune, My Hao District, Hung Yen Province, Vietnam.