Cách viết mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH chuẩn nhất

26/06/2021

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH là mẫu giấy dùng cho các cơ sở y tế để chứng nhận cho cá nhân người lao động nghỉ việc nhưng vẫn được hưởng BHXH. Vậy làm sao để viết mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH chuẩn nhất? Cùng timviec365.com.vn tìm hiểu nhé!

1. Dùng giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH làm gì?

Mặc dù không có định nghĩa cụ thể về giấy chứng nhận BHXH, tuy nhiên dựa theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và thông tư 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết về thi hành Luật Bảo hiểm xã hội trong lĩnh vực y tế đều nói về giấy tờ này.

Dùng giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH làm gì?
Dùng giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH làm gì?

Chúng ta có thể hiểu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH liên quan tới các hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm như ốm đau hay thai sản. Cụ thể, người lao động được hưởng BHXH theo chế độ ốm đau khi người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú theo khoản 1 điều 100 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014). Người lao động được hưởng BHXH trong trường hợp điều trị ngoại trú đối với người lao động là nữ đi khám thai, sảy thai, nạo hút thai, phá thai bệnh lý, thai chết lưu hoặc người lao động thực hiện biện pháp tránh thai (theo khoản 2 điều 101 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014).

2. Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cần đáp ứng yêu cầu gì?

Đầu tiên, giấy chứng nhận cần được cấp bởi cơ sở khám, chữa bệnh được Bộ y tế cấp phép hoạt động. Người hành nghề được ký vào giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cần theo sự phân công của người đứng đầu tại cơ sở khám chữa bệnh đó.

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cần đáp ứng yêu cầu
Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cần đáp ứng yêu cầu

Thứ hai, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH được cấp cần phù hợp với hoạt động chuyên môn của các cơ sở khám chữa bệnh tương ứng và đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

Yêu cầu cuối cùng của giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH là giấy chứng nhận của người lao động hưởng BHXH cần đúng với tình trạng sức khỏe của người bệnh và hướng dẫn chuyển đổi chuyên môn của Bộ y tế.

3. Quy định cấp mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Quy định để cấp mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH là:

- Mỗi một lần người lao động khám sẽ chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

- Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tối đa chỉ được cấp thời gian nghỉ 30 ngày. Trường hợp người lao động muốn nghỉ trên 30 ngày thì khi gần hết thời gian nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã được cấp trước đó, người bệnh sẽ phải tái khám để cơ sở khám chữa bệnh xem xét quyết định lại.

Quy định cấp mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Quy định cấp mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

- Trường hợp người lao động được cấp nhiều giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh khác nhau thì chỉ được công nhận giấy chứng nhận có thời gian nghỉ dài nhất.

- Người lao động trong cùng 1 ngày khám nhiều chuyên khoa tại cùng một cơ sở khám chữa bệnh thì người đó chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do chuyên khoa cuối cùng khám hoặc chuyên khoa cho thời gian nghỉ dài nhất.

4. Cách viết mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Người lao động cần xác định ngày nghỉ việc của người lao động để chăm con ốm hoặc điều trị các bệnh ngoại trú như thai sản, ốm đau để làm căn cứ tính trợ cấp BHXH theo Luật BHXH quy định.

Cách viết mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Cách viết mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH sẽ do các y, bác sĩ làm việc tại các cơ sở y tế sẽ ghi và cấp cho người lao động để hưởng BHXH trong trường hợp người lao động ốm đau hoặc con ốm.

Khi bạn viết giấy chứng nhận BHXH thì cần ghi rõ ràng, mạch lạc, không tẩy xóa, sử dụng một màu mực để viết và ghi toàn bộ bằng tiếng Việt với nội dung 2 liên là giống như nhau.

4.1. Phần trên cùng của giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH viết thế nào?

Góc trên cùng bên trái, bạn ghi tên cơ sở khám, chữa bệnh ở cơ sở y tế đó. Sau đó, ghi số khám bệnh vào dòng dưới của tên cơ sở khám, chữa bệnh đó, số thứ tự sẽ do cơ sở khám, chữa bệnh cấp. Trong trường hợp cơ sở khám bệnh có nhiều bộ phận khám, chữa bệnh thì sẽ ghi số khám bệnh theo bộ phận khám bệnh đó.

4.2. Phần thông tin của người bệnh

Phần thông tin người bệnh gồm có: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số thẻ BHYT/mã số BHXH, giới tính và đơn vị làm việc.

Đầu tiên, phần họ tên bạn ghi đầy đủ họ tên của người bệnh được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, ghi bằng tiếng Việt không dấu, viết chữ in hoa. Phần ngày tháng năm sinh bạn điền đầy đủ, theo ngày tháng năm sinh của người bệnh. Nếu không có ngày sinh thì ghi năm sinh.

Phần thông tin của người bệnh
Phần thông tin của người bệnh

Dòng thứ hai là số thẻ BHYT/mã số BHXH. Nếu bạn ghi số thẻ BHYT thì cần ghi đầy đủ mã thẻ gồm phần chữ và phần số theo các thông tin trên thẻ BHYT của người bệnh, phần chữ cần viết in hoa. Bạn chỉ áp dụng trong trường hợp cơ quan BHXH chính thức có thông báo về việc sử dụng mã số BHXH thay cho mã số BHYT. Nếu bạn ghi số thẻ BHXH thì cũng trong trường hợp như trên, ghi đầy đủ mã số thẻ BHXH do cơ quan BHXH cấp. Trong trường hợp bạn chưa được cấp thẻ BHYT hoặc không trình thẻ thì cần ghi rõ “chưa cấp thẻ” hoặc “không trình thẻ”.

Phần giới tính người bệnh bạn ghi rõ là nam hoặc nữ.

Dòng nơi làm việc, bạn điền cơ quan nơi người bệnh làm việc và đóng BHXH theo thông tin của người khám bệnh cung cấp. Trường hợp con người lao động ốm, ghi tên đơn vị, cơ quan của cha, mẹ đang làm việc theo thông tin người bệnh cấp trước đó.

4.3. Phần chẩn đoán và phương pháp điều trị

Phần nội dung chuẩn đoán cần mô tả cụ thể về tình trạng sức khỏe của người bệnh và ghi tên bệnh đầy đủ. Trong trường hợp cần chữa trị dài ngày thì bạn ghi mã bệnh, nếu chưa có mã bệnh thì điền tên bệnh viện. Trường hợp đình chỉ thai nghén, bạn cần ghi rõ nguyên nhân đình chỉ thai nghén và số tuần tuổi thai.

Phần chẩn đoán và phương pháp điều trị
Phần chẩn đoán và phương pháp điều trị

Nội dung của phương pháp điều trị bạn ghi chỉ định điều trị. Trong trường hợp đình chỉ thai nghén: Nếu thai dưới 22 tuần tuổi thì căn cứ theo các tình trạng thực tế để ghi phương pháp điều trị theo một trong các trường hợp sau: Nạo thai, hút thai, sảy thai, mổ lấy thai, trừ trường hợp giảm thiểu thai thụ tinh trong ống nghiệm. Nếu thai trên 22 tuần tuổi, bạn cần ghi rõ đẻ mổ, đẻ thủ thuật hay đẻ thường.

Việc xác định tuần tuổi của thai sẽ dựa vào ngày có kinh cuối cùng của người phụ nữ hoặc kết quả siêu âm trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Trường hợp, người bệnh đình chỉ thai nghén vì các bệnh lý thì cần ghi rõ cụm từ “phá thai bệnh lý” ngay sau phần chẩn đoán và ghi rõ chẩn đoán theo hướng chuyên môn. Ví dụ: Chửa ngoài tử cung (phá thai bệnh lý).

Phần số ngày nghỉ sẽ phải quyết định vào tình trạng sức khỏe của người bệnh nhưng tối đa không vượt quá 30 ngày cho một lần cấp hưởng BHXH. Nếu người bệnh điều trị bệnh lao theo chương trình chống lao quốc gia thì thời gian nghỉ sẽ không quá 180 ngày cho một lần cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Ngày bắt đầu trong giấy chứng nhận cần trùng với ngày người bệnh đến khám. Bạn ghi từ ngày tháng năm bắt đầu đến ngày tháng năm kết thúc kết thúc chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

4.4. Phần thông tin cha mẹ

Nếu người bệnh là trẻ em dưới 7 tuổi, bạn cần ghi đầy đủ họ tên bao gồm họ, tên đệm và tên của cha và mẹ.

Phần thông tin cha mẹ
Phần thông tin cha mẹ

4.5. Phần xác nhận của thủ trưởng đơn vị

Phần này sẽ do người đứng đầu của cơ sở khám, chữa bệnh hoặc người được đứng đầu cơ sở khám, chữa bệnh ủy quyền được đóng dấu và ký vào cơ sở khám chữa bệnh đó.

Trường hợp nếu người bệnh là người đứng đầu cơ sở khám, chữa bệnh hoặc người được đứng đầu cơ sở khám, chữa bệnh ủy quyền được đóng dấu và ký thì chỉ cần ký tên và đóng dấu ở phần này và không cần chữ ký của y, bác sĩ khám, chữa bệnh nhưng vẫn cần ngày cấp.

Qua bài viết này, chúng tôi đã chia sẻ cho bạn cách viết mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cũng như một số thông tin về mẫu giấy này.

Bảo hiểm y tế là gì

Ngoài bài viết về mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, bạn có thể tham khảo thêm bài viết bảo hiểm y tế là gì qua bài viết dưới đây:

Bảo hiểm y tế là gì

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào