1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Malugo Vietnam Co.,ltd
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lot C2-2, Hanoi - Daitu Industrial park, Saidong, Longbien, Hanoi