Tra cứu lương trưởng phòng xuất nhập khẩu

Biểu đồ lương trưởng phòng xuất nhập khẩu

41,153,846 vnđ

( Bốn mươi Một triệu Một trăm Năm mươi Ba ngàn Tám trăm Bốn mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng xuất nhập khẩu là: 41,153,846 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng xuất nhập khẩu