Tra cứu lương trưởng phòng tuyển dụng

Biểu đồ lương trưởng phòng tuyển dụng

20,750,000 vnđ

( Hai mươi triệu Bảy trăm Năm mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng tuyển dụng là: 20,750,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng tuyển dụng