Tra cứu lương trưởng phòng truyền thông

Biểu đồ lương trưởng phòng truyền thông

15,000,000 vnđ

( Mười năm triệu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng truyền thông là: 15,000,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng truyền thông