Tra cứu lương trưởng phòng thu nợ

Biểu đồ lương trưởng phòng thu nợ

27,800,000 vnđ

( Hai mươi Bảy triệu Tám trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng thu nợ là: 27,800,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng thu nợ