Tra cứu lương trưởng phòng thu mua

Biểu đồ lương trưởng phòng thu mua

44,166,666 vnđ

( Bốn mươi Bốn triệu Một trăm Sáu mươi Sáu ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng thu mua là: 44,166,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng thu mua