Tra cứu lương trưởng phòng thiết kế

Biểu đồ lương trưởng phòng thiết kế

22,596,153 vnđ

( Hai mươi Hai triệu Năm trăm Chín mươi Sáu ngàn Một trăm Năm mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng thiết kế là: 22,596,153 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng thiết kế