Tra cứu lương trưởng phòng pháp chế

Biểu đồ lương trưởng phòng pháp chế

27,375,000 vnđ

( Hai mươi Bảy triệu Ba trăm Bảy mươi Năm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng pháp chế là: 27,375,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng pháp chế