Tra cứu lương trưởng phòng nhân sự

Biểu đồ lương trưởng phòng nhân sự

20,236,263 vnđ

( Hai mươi triệu Hai trăm Ba mươi Sáu ngàn Hai trăm Sáu mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng nhân sự là: 20,236,263 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng nhân sự