Tra cứu lương trưởng phòng kinh doanh

Biểu đồ lương trưởng phòng kinh doanh

16,141,711 vnđ

( Mười sáu triệu Một trăm Bốn mươi Một ngàn Bảy trăm Mười một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng kinh doanh là: 16,141,711 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng kinh doanh