Tra cứu lương trưởng phòng kế toán

Biểu đồ lương trưởng phòng kế toán

23,750,000 vnđ

( Hai mươi Ba triệu Bảy trăm Năm mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng kế toán là: 23,750,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng kế toán