Tra cứu lương trưởng phòng dự án

Biểu đồ lương trưởng phòng dự án

14,750,000 vnđ

( Mười bốn triệu Bảy trăm Năm mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng dự án là: 14,750,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng dự án