Tra cứu lương trưởng phòng đào tạo

Biểu đồ lương trưởng phòng đào tạo

20,200,000 vnđ

( Hai mươi triệu Hai trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng đào tạo là: 20,200,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng đào tạo