Tra cứu lương trưởng phòng bảo trì

Biểu đồ lương trưởng phòng bảo trì

8,833,333 vnđ

( Tám triệu Tám trăm Ba mươi Ba ngàn Ba trăm Ba mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng bảo trì là: 8,833,333 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng bảo trì