Tra cứu lương trưởng nhóm telesale

Biểu đồ lương trưởng nhóm telesale

32,500,000 vnđ

( Ba mươi Hai triệu Năm trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng nhóm telesale là: 32,500,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng nhóm telesale