Tra cứu lương trưởng nhóm telesale

Biểu đồ lương trưởng nhóm telesale

26,833,333 vnđ

( Hai mươi Sáu triệu Tám trăm Ba mươi Ba ngàn Ba trăm Ba mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng nhóm telesale là: 26,833,333 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng nhóm telesale