Tra cứu lương trợ lý tổng giám đốc

Biểu đồ lương trợ lý tổng giám đốc

14,250,000 vnđ

( Mười bốn triệu Hai trăm Năm mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trợ lý tổng giám đốc là: 14,250,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển trợ lý tổng giám đốc