Tra cứu lương trợ lý tổng giám đốc

Biểu đồ lương trợ lý tổng giám đốc

15,465,517 vnđ

( Mười năm triệu Bốn trăm Sáu mươi Năm ngàn Năm trăm Mười bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trợ lý tổng giám đốc là: 15,465,517 VNĐ

Danh sách tin tuyển trợ lý tổng giám đốc