Tra cứu lương trợ lý

Biểu đồ lương trợ lý

10,036,433 vnđ

( Mười triệu Ba mươi Sáu ngàn Bốn trăm Ba mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trợ lý là: 10,036,433 VNĐ

Danh sách tin tuyển trợ lý