Tra cứu lương trợ lý

Biểu đồ lương trợ lý

10,452,334 vnđ

( Mười triệu Bốn trăm Năm mươi Hai ngàn Ba trăm Ba mươi Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trợ lý là: 10,452,334 VNĐ

Danh sách tin tuyển trợ lý